Постигнете целите си. Разрешете конфликтите – cъщо и междукултурните

  • Бихте искали да излъчвате по голяма увереност в работата си? Да управлявате себе си и другите по един позитивен начин?
  • Искате да развиете потенциала на своята личност? Искате да мотивирате екипа си? Да увеличите междукултурната компетентност?
  • Търсите справедливи решения на конфликти в работата или в семейството?

По време на коучинг сеансите Вие рефлектирате професионалната си роля и разработвате методи, как успешно да общувате, да се позиционирате ясно и да поставяте граници. Също така научавате какво Ви поддържа здрав и как да постигнете равновесие между професионален и личен живот.

По време на уъркшопи членовете на екипа се научават да се разбират помежду си, a cъщо и междукултурно. Това осигурява базата за една успешна работа.

По време на обученията и семинарите подобрявате уменията си в комуникация, управление на конфликти и междукултурна компетенция, научавате основно за резилиентност и превенция на бурн аут.

По време на медиацията анализирате конфликти от професионален или личен характер. Намирате решения, в които няма губеща страна. Пътища, които водят напред.

По време на супервизията имате възможност да рефлектирате и оптимирате лични процеси и отношения – самостоятелно или в екипа.

За изпълнението на тези задачи разполагате в мое лице с един компетентен придружител, който Ви помага Вие да разбирате по-добре и да бъдете по-добре разбрани.